mintzberg role zehnology

مینتزبرگ درباره نقش های شما در مدیریت سازمان چه می‌گوید؟

مینتزبرگ درباره نقش های شما در مدیریت سازمان چه می‌گوید؟ ابتدا این قسمت را بخوانید از زبان دوستی شنیدم: در گذشته که مدیر تازه کاری بودم به واسطه ی یکی از آشنایان با جمعی از مدیران موفق در شرکت سامسونگ آشنا شدم. من به عنوان یک مهمان در کنار آن‌ها حضور داشتم و آن روز…

zehnoloy

با این آزمون مهارت مدیریت تیم را در خودتان به چالش بکشید

با این آزمون مهارت مدیریت تیم را در خودتان به چالش بکشید ابتدا این قسمت را بخوانید چقدر مهارت مدیریت یک تیم یا سازمان را دارید؟  با توجه به بررسی‌های گذشته، اکثر مردم تمایل بیشتری به افزایش مهارت‌های رهبری در خود داشته‌اند تا اینکه بخواهند مهارت‌ مدیریت تیم را در خود ارتقا دهند. علت تمایل…

managment skill

با این نکات مهارت مدیریت تیم را در خود بهینه کنید

با این نکات مهارت مدیریت تیم را در خود بهینه کنید ابتدا این قسمت را بخوانید مهارت مدیریت تیم امروزه یک نیاز اساسی است. مخصوصا در ایران که ممکن است مدیران چالش‌های متفاوتی را نسبت به دیگر کشور‌ها تجربه کنند. مهارت مدیریت از آن دسته مهارت‌هایی است که نه‌تنها مدیران، بلکه همه مردم به آن…