گزارش کلاس تصمیم گیری هوشمندان ۱

گزارش کلاس تصمیم‌گیری هوشمندانه ۱

,
گزارش کلاس تصمیم گیری هوشمندانه کلاس تصمیم‌گیری هوشمندانه از سری کلاس‌های دوره مسیر قهرمانی است که به صورت رایگان برگزار شد. در این کلاس شرکت‌کنندگان آموختند که چطور در شرایط پیچیده و مبهم تصمیم بهتری را برای رفع چالش مد نظر بگیرند. همچنی…
گزارش کلاس ساخت حد و مرز حرفه‌ای

گزارش کلاس ساخت حد و مرز حرفه‌ای

,
این کلاس سری دوم از کلاس‌های مکمل کتاب پدر و مادر یک قهرمان است که برگزار شد. شما می‌توانید گزارش جلسه اول آن را در لینک زیر بخوانید. گزارش کارگاه فاجعه برچسب‌زنی در این کلاس درباره مرزهایی که حق هر انسان است صحبت شد و عواقب رفتار والدینی که برای …
گزارش کارگاه فاجعه برچسب زنی

گزارش کارگاه فاجعه برچسب زنی

این کارگاه به چه دلیل برگزار شد افرادی که کتاب پدر و مادر یک قهرمان باشید را تهیه کردند از خدمات متنوع و پشتیبانی های زیادی برخوردار می‌شوند. یکی از این خدمات ارائه کارگاه‌ها با موضوعات مختلف است که مکمل محتوای کتاب هستند و اکثرا به صورت رایگان ارائه می‌شوند. …