این صفحه متعلق به افرادی است که در کارگاه‌های رایگان مکمل کتاب پدر و مادر یک قهرمان باشید شرکت کرده‌اند.

فایل صوتی کارگاه برچسب زنی