برای حفظ تمرکز خودتان را گیر بیاندازید

۵ کار آسان ولی قدرتمند برای افزایش تمرکز ( بروسلی درونتان را بیدار کنید)

۵ کار آسان ولی قدرتمند برای افزایش تمرکز ( بروسلی درونتان را بیدار کنید) بروسلی اسطوره تمرکز به راستی که بروسلی استاد افزایش تمرکز بود. چند وقت پیش فیلم کوتاهی از بروسلی دیدم که با فیلم‌های سینمایی او فرق داشت. در این فیلم نشان می‌دهد که بروسلی با دوتن از قهرمانان پینک پونگ آن زمان…