خودتخریبی

خودتخریبی چیست؟ + ۳ مرحله شگفت انگیز برای تبدیل خودتخریبی به شکوفایی

خودتخریبی چیست؟ + ۳ مرحله شگفت‌انگیز برای تبدیل خودتخریبی به شکوفایی خود تخریبی چیست؟ به کلمات زیر توجه کنید: شب، سرما، بد، سیاه و سفید، غلط، تاریکی اگر از شما بخواهم این کلمات را توصیف کنید چگونه این کار را انجام می‌دهید؟ به احتمال زیاد بهترین و کامل‌ترین توصیف برای کلمات بالا استفاده از کلمه…